Rodi

Verkiezingsdebat ouderenbonden en seniorenverenigingen

15 oktober 2018 - 14:52

Verkiezingsdebat ouderenbonden en seniorenverenigingen

HOOFDDORP - De gezamenlijke ouderenbonden KBO/PCOB en de Seniorenverenigingen Haarlemmermeer Noord en Zuid, organiseren in nauwe samenwerking met de Seniorenraad Haarlemmermeer een verkiezingsdebat in Hoofddorp. Dit debat zal maandagavond 5 november om 19.30 uur plaatsvinden bij buurtcentrum De Amazone in Hoofddorp. Alle fracties van de gemeenteraad zijn uitgenodigd om aan dit debat deel te nemen. Bij dit debat zullen een aantal stellingen over het ouderenbeleid aan de orde komen inzake Zorg/Welzijn, Wonen/Woonomgeving en Vervoer/Veiligheid. Vooral senioren worden uitgenodigd om dit debat bij te wonen en te ervaren hoe de diverse politieke partijen denken over beleidsmaatregelen die met name ouderen aangaan. Na elk debat is er deze avond voldoende gelegenheid om vragen te stellen over het behandelde onderwerp. Het debat staat onder leiding van gesprekleidster Christine Veling, voorzitter van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord. De debatavond zal omstreeks 21:30 uur afgelopen zijn. De zaal is open vanaf 19:00 uur en het debat start om 19.30 uur.. Voor mensen die slecht ter been, kan voor vervoer worden gezorgd. Neem hiervoor contact op met Christine Veling via telefoonnummer 023-5651138 of via de contactpersoon van uw seniorenvereniging. De koffie en thee is bij aanvang gratis. Voor nadere informatie: Secretariaat KBO, telefoonnummer 0252-673587. De debatavond zal plaatsvinden bij buurtcentrum De Amazone, Mathilde Wibautstraat 22 in de wijk Toolenburg Oost in Hoofddorp.
15 oktober 2018 - 14:52

PGB bij hulp of hulpmiddel in Haarlemmermeer

15 oktober 2018 - 14:20

PGB bij hulp of hulpmiddel in Haarlemmermeer

HOOFDDORP – Als je hulp of een hulpmiddel nodig hebt kan je hierover in gesprek gaan met medewerker van de gemeente Haarlemmermeer Eerst kijkt deze medewerker naar je situatie en wat je nog zelf kan doen, of wat nog mogelijk is met hulp van buren of familie. Indien dat niet lukt, dan kijkt de medewerker naar andere oplossingen. Bij zorg of een hulpmiddel van de gemeente kiest men voor door de gemeente ingekochte zorg of een Persoons Gebonden Budget (PGB). Met een PGB kan je met een van de gemeente ontvangen geldbedrag de zorg of hulpmiddelen zelf regelen en inkopen. Zoals bijvoorbeeld begeleiding, noodzakelijke aanpassingen aan de woning of een activiteit. Een PGB vraagt wel wat van de aanvrager. Zo krijgt je daarbij te maken met allerlei organisaties. Ook sluit je zelf contracten af en moet je de administratie goed bijhouden. Als je begeleiding of zorg nodig hebt, dan bepaal je zelf wie komt helpen, wanneer iemand komt helpen en wat die hulp precies inhoudt. Je stelt daarbij zelf een contract op, maakt afspraken en regelt de loonadministratie. Bij een PGB ben je voor een voorziening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een eigen bijdrage verschuldigd. PGB-tarievenVoor de bedragen die de gemeente voor een PGB gebruikt, zijn speciale tabellen beschikbaar. De tarieven gaan hierbij uit van zorg die wordt geleverd door een professional. Indien iemand uit je omgeving de zorg uitvoert, dan geldt een tarief van maximaal 20,- euro per uur. De gemeente let hierbij op het minimum loon.Zorg in naturaWil je liever geen regelwerk? Dan kiest je voor ‘zorg in natura’. In dit geval zoekt de gemeente de meest geschikte zorgverlener uit de zorgaanbieders waarmee zij een contract heeft afgesloten. Ook regelt de gemeente de administratie voor je. Men betaalt dan dezelfde eigen bijdrage als bij het PGB. BetalingenDe gemeente Haarlemmermeer maakt je PGB over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert je PGB en betaalt de zorgverlener(s). De SVB betaalt pas nadat je opdracht hebt gegeven. Geld dat je niet besteedt, wordt aan het einde van het jaar terugbetaald aan de gemeente. Voor het beheer van je budget heeft de SVB zorgcontracten nodig. Die moet men dan zelf naar de SVB opsturen. Meer informatie over het opstellen van zorgovereenkomsten en betalingen vindt je op de site van de gemeente. Voor een PGB heeft men een besluit nodig van de gemeente. Dat besluit is genomen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Men krijgt hierover dan een brief thuisgestuurd. Verder stelt de wet voorwaarden aan het gebruik van een PGB:- De zorg die je inkoopt moet passen bij je situatie en wat je wilt bereiken. De kwaliteit van de zorg moet aan bepaalde eisen voldoen en veilig zijn.- Je zorgt zelf voor het geld. Je koopt zelf zorg in en stuurt zelf zorgverleners aan. Men mag ook iemand machtigen om dit voor je te doen.- Voor de Jeugdwet geldt: Je kunt aangeven waarom de zorg die door de gemeente is uitgezocht voor jou niet voldoende of niet passend is.- Je moet zelf een PGB-plan maken. In dit plan beschrijft je waarom je kiest voor een PGB, welke zorg je daarbij wilt inkopen en bij wie. Maar ook wat de kwaliteit is van de ondersteuning en hoe lang deze duurt. Met het PGB-plan bespreekt een medewerker met je of een PGB ook geschikt voor je is. Weet je niet zeker of een PGB bij je past? Doe de zelftest op de website van de belangenvereniging Per Saldo via: www.pgb.nl VerlengenHeb je al een PGB en wil je dit verlengen omdat je huidige indicatie afloopt? Vul dan het digitale contactformulier van PGB in. Wil je weten of een PGB voor je mogelijk is? Kijk dan bij ‘Hulpvraag melden’ op de site van de PGB. Door het invullen van het formulier, meldt men de hulpvraag aan bij de gemeente Haarlemmermeer. Hierna wordt er contact met je gezocht en je hulpvraag wordt deze verder met je besproken. Voor het invullen van het meldingsformulier heb je een DigiD nodig. Nog geen DigiD? Vraag deze aan via de website van DigiD. Bent je getrouwd of woon je samen? Dan is ook de DigiD van je partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of degene die bevoegd gezag heeft) de melding doen via hun eigen DigiD.Hoe gaat het nu verder? Heb je het formulier ingevuld en verstuurd? Dan belt een medewerker met je om je aanvraag te bespreken.Als het nodig is, maakt de medewerker een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het raadhuis van Haarlemmermeer zijn of bij je thuis.Het gesprek gaat hierna over je situatie en waar je tegenaan loopt. Wat heb je nodig om je verder te helpen? Eerst kijk je samen met de medewerker wat je zelf kunt doen. Of eventueel met hulp van je familie of buren. Lukt dat niet? Dan zoekt men samen met jou naar andere oplossingen. De afspraken worden daarbij opgeschreven in een plan van aanpak.Kies je voor een PGB? Dan dien je samen met het plan van aanpak een PGB-plan in. In dit plan beschrijf je waarom je kiest voor een PGB, welke zorg je wilt inkopen en bij wie. Maar ook wat de kwaliteit is van de ondersteuning, hoe lang het duurt en wat de kosten zijn. Aan de hand van het PGB-plan bespreekt de medewerker dan met je of een PGB geschikt voor je geschikt is. Hierna bespreek je eens in de zoveel tijd de resultaten van de ingekochte zorg. Je krijgt het PGB-plan na het eerste gesprek dan digitaal toegestuurd.Heb je een vraag over de werkwijze van Sociale Dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer? Neem dan telefonisch contact op via 0900-1852 of kijk op de website: www.haarlemmermeergemeente.nl
15 oktober 2018 - 14:20

Bedrijfsleven debatteert met lijsttrekkers politieke partijen

15 oktober 2018 - 13:01

Bedrijfsleven debatteert met lijsttrekkers politieke partijen

HOOFDDORP - Zakennetwerkplatform MeerBusiness en belangenvereniging Ondernemend Hoofddorp organiseren dinsdagavond 30 oktober een Ondernemers Verkiezingsdebat in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Dit debat wordt gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die 21 november in Haarlemmermeer plaatsvinden. Met name de lijsttrekkers van de zeven grootste politieke partijen in de huidige Gemeenteraad (VVD, HAP, CDA, D66, Groen Links, PvdA en Forza) worden deze avond duchtig aan de tand gevoeld door communicatiestrateeg en journalist Jan van Grondelle (namens MeerBusiness) en verenigingsvoorzitter Dick Hulsebosch (namens Ondernemend Hoofddorp). Bedrijfsleven Van Grondelle: “Het gaat er die avond om dat wij met de aanwezige ondernemers een aantal bedrijfsleven gerelateerde onderwerpen uit de diverse Verkiezingsprogramma’s belichten. Ik heb inmiddels zelf bijna alle partijprogramma’s doorgespit en opvallend is dat in sommige Verkiezingsprogramma’s soms minimaal iets over het bedrijfsleven wordt vermeld. Best opmerkelijk want het bedrijfsleven in onze gemeente is per definitie de kurk van het economisch succes in Haarlemmermeer. Er zijn maar een paar politieke partijen die veel aandacht geven aan het lokale ondernemerschap. Maar we gaan de lijsttrekkers zondermeer verrassen met enkele prikkelende vragen en stellingen.”Na het plenaire gedeelte in de theaterzaal met de zeven partijen, vindt op de parterre van het Oude Raadhuis aan diverse tafeltjes discussies plaats met ondernemers en alle 13 partijen die aan de verkiezing deelnemen over specifieke onderwerpen waarvan de standpunten aan het eind van de avond in de theaterzaal worden toegelicht. Daarbij maken Hulsebosch en Van Grondelle met de zaal en de politici de politieke balans op.Snel aanmeldenDe theaterzaal biedt plaats aan maximaal 100 personen. Inloop: Vanaf 19.00 uur; start programma om 19.30 uur. Einde programma ongeveer 22.00 uur waarna er nog gelegenheid is voor netwerken. De toegang is gratis evenals koffie/thee en een drankje. Wie bij dit Ondernemers Verkiezingsdebat aanwezig wil zijn dient zich snel per mail aan te melden via: www@ondernemendhoofddorp.nl
15 oktober 2018 - 13:01

Last van stress, angst of somberheid?Kijk voor Geestelijke gezondheidszorg bij je huisarts!

15 oktober 2018 - 11:54

Last van stress, angst of somberheid?Kijk voor Geestelijke gezondheidszorg bij je huisarts!

HOOFDDORP - Iedereen is weleens gespannen, somber of angstig. Dit hoort bij het leven. Soms kunnen deze gevoelens (te) veel invloed hebben op je werk, gezinsleven of sociale leven. Dit kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. Herken je jezelf hierin? Overleg dan eens met je huisarts of een gesprek met een praktijkondersteuner van GGZ bij je eigen huisartsenpraktijk in Haarlemmermeer zinvol is. Praktijkondersteuner GGZ, oftewel Geestelijke gezondheidszorg, wordt vaak afgekort tot POH GGZ. In de Haarlemmermeer zijn er POH’s GGZ voor volwassenen en POH’s GGZ Jeugd voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. De POH GGZ neemt de tijd om samen de klachten verder te onderzoeken. Als de aard en ernst van de klachten duidelijker zijn, wordt er gezamenlijk bekeken wat de beste aanpak is om de klachten te verminderen. Dit gebeurt in overleg met de huisarts als eindverantwoordelijke van de praktijk.Met welke klachten kan men terecht bij de POH GGZ of POH GGZ Jeugd?• Stemmingsklachten (somberheid)• Angstklachten• Stress en overmatig piekeren• Overspanning of (dreigende) burn-out• Spanningsklachten naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis• Overmatig middelengebruik/verslaving (of twijfels hierover)• Slaapproblemen• Niet naar school willen• Weinig zelfvertrouwen• Gedrags- of opvoedproblemenVergoeding en samenwerkingDe kortdurende behandeling bij de POH GGZ valt voor volwassenen binnen je basisverzekering onder huisartsenzorg en is dus kosteloos. Er wordt dan ook geen aanspraak gemaakt op de eigen risico. Ook voor jeugdigen is de behandeling kosteloos.Bij de zorggroep zijn 43 huisartsenpraktijken in de Haarlemmermeer aangesloten en zijn 22 Praktijkondersteuners van de Geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) in dienst. Het doel van de zorggroep is om de huisartsenzorg te organiseren en te optimaliseren. De POH GGZ bieden bij de aangesloten huisartsenpraktijken op locatie ondersteuning aan mensen met psychische problemen. Dus goede zorg dichtbij huis! Voor meer informatie: www.haarlemmermeerketenzorg.nl
15 oktober 2018 - 11:54
Haarlemmermeer
G-hockeyteam van De Reigers genomineerd voor INC Award HOOFDDORP - Om jongeren met een verstandelijke beperking te belonen en te stimuleren, hebben de Stichting Downsyndroom en Stichting De Upside van Down de INC Awards geïntroduceerd. Deze Award wordt 13 november 2018 tijdens een feestelijk gala in Grand Hotel Huis ter Duin uitgereikt aan genomineerde initiatieven. Het G-hockeyteam van... Verkiezingsdebat ouderenbonden en seniorenverenigingen HOOFDDORP - De gezamenlijke ouderenbonden KBO/PCOB en de Seniorenverenigingen Haarlemmermeer Noord en Zuid, organiseren in nauwe samenwerking met de Seniorenraad Haarlemmermeer een verkiezingsdebat in Hoofddorp. Dit debat zal maandagavond 5 november om 19.30 uur plaatsvinden bij buurtcentrum De Amazone in Hoofddorp. Alle fracties van de gemeenteraad zijn uitgenodigd om aan... PGB bij hulp of hulpmiddel in Haarlemmermeer HOOFDDORP – Als je hulp of een hulpmiddel nodig hebt kan je hierover in gesprek gaan met medewerker van de gemeente Haarlemmermeer Eerst kijkt deze medewerker naar je situatie en wat je nog zelf kan doen, of wat nog mogelijk is met hulp van buren of familie. Indien dat niet... Bedrijfsleven debatteert met lijsttrekkers politieke partijen HOOFDDORP - Zakennetwerkplatform MeerBusiness en belangenvereniging Ondernemend Hoofddorp organiseren dinsdagavond 30 oktober een Ondernemers Verkiezingsdebat in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Dit debat wordt gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die 21 november in Haarlemmermeer plaatsvinden. Met name de lijsttrekkers van de zeven grootste politieke partijen in de huidige... Bedrijfsleven debatteert met lijsttrekkers politieke partijen HOOFDDORP - Zakennetwerkplatform MeerBusiness en belangenvereniging Ondernemend Hoofddorp organiseren dinsdagavond 30 oktober een Ondernemers Verkiezingsdebat in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Dit debat wordt gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die 21 november in Haarlemmermeer plaatsvinden. Met name de lijsttrekkers van de zeven grootste politieke partijen in de huidige... Last van stress, angst of somberheid?
Kijk voor Geestelijke gezondheidszorg bij je huisarts!
HOOFDDORP - Iedereen is weleens gespannen, somber of angstig. Dit hoort bij het leven. Soms kunnen deze gevoelens (te) veel invloed hebben op je werk, gezinsleven of sociale leven. Dit kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. Herken je jezelf hierin? Overleg dan eens met je huisarts of een gesprek...
Last van stress, angst of somberheid?
Kijk voor Geestelijke gezondheidszorg bij je huisarts!
HOOFDDORP - Iedereen is weleens gespannen, somber of angstig. Dit hoort bij het leven. Soms kunnen deze gevoelens (te) veel invloed hebben op je werk, gezinsleven of sociale leven. Dit kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. Herken je jezelf hierin? Overleg dan eens met je huisarts of een gesprek...
MEERGroen Regio - De Stichting MEERGroen werkt bijna dagelijks aan projecten in onze groene leefomgeving. Oprichter Franke van der Laan en vrijwilligers bij MeerGroen doen vanaf deze plek regelmatig verslag van de werkzaamheden van MEERGroen. Deze week: Gunbritt Genuit. Mijn naam is Gunbritt Genuit en ben door Franke van der Laan... Verpleegkundige bij GGD gaat voor afwisseling REGIO - Wie voor een opleiding of baan kiest als verpleegkundige kan alle kanten op. Zeker als je wilt werken bij GGD Kennemerland. Daar zijn ze blij met mensen die maatschappelijk betrokken zijn, met mensen die initiatief tonen om te komen tot een gezondere samenleving. Een verpleegkundige bij de GGD... Groeispurt voor woningbouw Haarlemmermeer
‘Meer ruimte voor andere woonvormen’
HOOFDDORP – Volgens wethouder Wonen Tom Horn (PvdA) moet er in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor 2040 zo’n 230.000 nieuwe woningen gebouwd worden. De gemeente Haarlemmermeer valt eveneens onder de MRA en heeft de ambitie om de komende jaren zo’n 20.000 nieuwe woningen in Haarlemmermeer te realiseren. DOOR: PETER...
Spoeddebat over megaclaim van 265 miljoen of meer HOOFDDORP – Afgelopen donderdag vond op initiatief Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH) een spoeddebat van de gemeenteraad plaats over een megaclaim van 265 miljoen of meer van gebiedsontwikkelaar TeleVerde. Deze claim is mogelijk geworden door de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam dat de gemeente Haarlemmermeer in deze zaak onrechtmatig gehandeld... Domus / Domus , een beschermde woonplek HAARLEM - Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op... Weer veel nieuws op de presentatieshow bij DE JONG REGIO - Van zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober houdt DE JONG Kampeer & Recreatie in Hillegom De Zilk weer zijn jaarlijkse presentatieshow. De nieuwste modellen van de bekende fabrikanten worden bij DE JONG getoond. Zo ziet men van Bürstner caravans de nieuwe Premio Life lichtgewicht caravan, gaat Eriba terug...

Nieuwsblad Haarlemmermeer viert 1-jarig bestaan

Met taart van Bakkerij Jongeneel uit Nieuw-Vennep was vanmiddag het feestje compleet. Kantoor IJmuiden, waar de redactie en commercie is gevestigd van Nieuwsblad Haarlemmermeer, vierde het 1-jarig bestaan van die krant. Er is ontzettend hard gewerkt door zowel de redactie als de commercie om deze krant goed in de markt...
Werken bij Nieuw Unicum is werken bij een unieke organisatie ZANDVOORT - "Bij Nieuw Unicum werk je met plezier én passie voor je vak. We zijn een unieke organisatie met een duidelijke strategie. Al bijna 50 jaar bieden wij als enige zorginstelling in Nederland een nieuw thuis voor mensen met MS of complexe fysieke & cognitieve beperkingen. Mede door ons... Kom werken bij de Hartekamp Groep
'We organiseren speeddates voor tientallen jongeren'
HEEMSTEDE - De Hartekamp Groep is dringend op zoek naar nieuwe mensen die zich thuis voelen in de zorg. ''We zijn hard op zoek naar nieuwe collega’s om ons te helpen met de zorg voor onze cliënten. Daarom zijn we dit jaar heel zichtbaar geweest met onder andere busreclames en...
Gouden Wikkel-actie bij De Bibliotheek Haarlemmermeer HAARLEMMERMEER - BoekStart bestaat 10 jaar en dat viert De Bibliotheek Haarlemmermeer met een Gouden Wikkel-actie. Bij deze actie wordt in de maanden oktober, november en december in de vestigingen van de bibliotheek een zogenaamde Gouden Wikkel in één van de BoekStart-koffertjes gestopt. Indien een baby (gratis) lid wordt van... Station Hoofddorp ontruimd vanwege verdacht pakketje HOOFDDORP - Het station Hoofddorp is dinsdagmorgen enige tijd ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje dat in een trein was gevonden. Tijdens het onderzoeken van het pakje lag het treinverkeer in Hoofddorp helemaal stil. Diverse hulpdiensten, zoals de brandweer en ambulance stonden in de nabijheid van het station opgesteld. Een... Vogelbeurs bij Vogelvereniging De Rijsenvogel RIJSENHOUT - Vogelvereniging De Rijsenvogel organiseert zondag 14 oktober 2018 in Rijsenhout een vogelbeurs. Vogelvrienden en alle andere belangstellenden zijn van 09.30 tot 13.00 uur van harte welkom bij deze gezelligste beurs van Haarlemmermeer . Vogelvereniging De Rijsenvogel heeft er weer voor gezorgd dat bij deze beurs een grote variatie... Coming Out Day in Haarlemmermeer HOOFDDORP – In het kader van de Landelijke Coming Out Day organiseren jongeren samen met het Jongeren Informatie Punt (JIP) Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmermeer donderdag 11 oktober een filmavond voor jongeren vanaf 16 jaar bij Pier K in Hoofddorp. Verder zal wethouder Marjolein Steffens-van der Water deze dag in Hoofddorp... The Florida Project bij Filmhuis Pier K NIEUW-VENNEP - De film The Florida Project wordt vrijdag 5 oktober om 20.00 uur vertoond bij Filmhuis Pier K in Nieuw-Vennep. Het verhaal gaat over de 6-jarige Moonee die met haar 22-jarige moeder Halley in een motel in de schaduw van Disney World Florida woont. Al met al is de... ‘We blijven hiermee innovatief’
Bewoners de Overstap dol op digitaal bord
HEEMSTEDE. De bewoners van de Overstap in Heemstede, die binnen Stichting Philadelphia Zorg valt, kunnen sinds begin oktober gebruikmaken van een digitale publicatiebord. Dat bord is geplaatst in de gemeenschappelijke woonkamer annex keuken. Het zorgt ervoor dat de bewoners op de hoogte blijven van allerlei zaken. Zo weten zij wat...
Kinderboekenweek-goodybag in de bieb HOOFDDORP- Tijdens de Kinderboekenweek staat dit jaar het thema ‘Vriendschap’ centraal. De Bibliotheek in Hoofddorp heeft daarbij een paar geweldige acties op touw gezet. Kinderen die zaterdag 13 oktober kinderboeken komen lenen of lid van de bibliotheek worden, ontvangen dan (zolang de voorraad strekt) een leuk gevulde Kinderboekenweek-goodybag. In kinderboeken... Bockbier editie van Hoppig Hoofddorp NIEUW-VENNEP - Op Landgoed De Kleine Vennep zal 13 en 14 oktober de bockbier editie van Hoppig Hoofddorp plaatsvinden. Bij dit bierevent zijn meer dan 40 speciaalbieren te proeven bij de brouwers zelf. Verder zullen een aantal foodtrucks het eten verzorgen en is er live muziek. In een Haarlemmermeerse omgeving...
Lees de krant
E-paper: Deze week | Archief